Månadsrapporter

Varje månad publicerar jag en rapport över hur min ekonomi har utvecklats. Här redogör jag för de ekonomiska beslut jag tagit, om jag valt att investera i aktier eller amorterat samt siffror över hur utvecklingen varit. Detta är ett utmärkt sätt för mig att själv hålla koll på hur min ekonomi går, hur ekonomiska beslut jag tar faller ut och så vidare. Förhoppningsvis kan det även inspirera en och annan av er läsare.

Förmögenhet och månadsrapporter

Här ser du en graf över min förmögenhets utveckling. Med förmögenhet så menar jag mina tillgångar minus mina skulder.
investerarens förmögenhet

2016

 

2015

 

2014

 

2013