Investera i P2P-lån och bygg din egen bankverksamhet

Publicerad 9 december, 2019

På senare år har det fullkomligt exploderat med olika investeringsformer. Inte minst på nätet. Via innovation, teknik och viljan att komma på nästa sparprodukt har vi idag en rad möjligheter när det kommer till att förränta våra pengar. Alternativet till aktier och fonder har för många varit ett sparkonto eller andra ränteprodukter. Något som inte gett allt för spännande avkastning i dagens lågränteklimat. Idag har helt andra ränteprodukter sett dagens ljus, så som Lendify.

Vad är då detta och när kan det vara läge att testa en sådan investeringsform? Det tänkte vi resonera lite kring i det här inlägget.

Lite som att agera bank i mindre skala

Till att börja med så är alltså plattformar som Lendify en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Kort och gott. Detta kallas även P2P-lån. Eftersom detta är lån som anses vara av högre risk än det som exempelvis en räntefond vanligen investerar i, kan avkastningen bli högre. Möjlig avkastning brukar ju som bekant gå hand i hand med högre risk. Samtidigt kan du ofta välja vilken risknivå du vill lägga dig på när du investerar via marknadsplatser som Lendify.

Den stora risken med detta är att du precis som en bank som lånar ut pengar, sitter med risk för kreditförluster. Risken att den du lånar ut till helt enkelt inte betalar tillbaka lånet. Därmed kan det vara klokt att som med andra investeringar sprida dina risker och inte lägga alla ägg i samma korg. Om det lockas med väldigt hög ränta för utlåning till någon, så kanske det också är lite för bra för att vara sant. Så se till att du gör en grundlig analys innan du eventuellt väljer att låna ut några pengar!

När passar lendify jämfört med räntefonder?

Jag skulle säga att det är väldigt olika investeringsformer när du jämför att investera i P2P-lån jämfört med en klassisk räntefond. Riskprofilerna är helt annorlunda och därmed även storleken på förlust/avkastning. Därmed ska en investering via Lendify kanske inte ersätta dina pengar du valt att allokera till räntefonder. Utan snarare komplettera och finnas någonstans mitt emellan dina mest riskfyllda investeringar så som aktier, samt dina investeringar med lite lägre risk.

Många väljer att just diversifiera sina pengar som vanligtvis finns på börsen, med dessa typer av P2P-lån. Just för att avkastningen på dessa lån inte rör sig på samma sätt som börsen, och korrelerar med andra saker snarare.

Som alltid så är det en sund riskspridning som gäller. Precis som att du inte ska lägga alla äggen i samma korg på aktiemarknaden, så ska du se till att även här sprida riskerna. Sprider du även riskerna i form av olika tillgångsslag, så kan detta vara ett fint komplement till en redan väldiversifierad portfölj.

Skaffa dig rätt kunskap

Precis som med alla typer av investeringar så gäller det att sätta sig in i produkterna grundligt innan du eventuellt väljer att investera. Se till att du förstår vad du investerar i, vad som styr räntorna, riskerna och så vidare. Kunskap är som alltid makt i dessa sammanhang.

På samma sätt bör du kanske inte sätta in allt kapital på en och samma gång, utan testa dig fram med en mindre peng för att försöka förstå hur systemet kring utbetalning av räntor och så vidare fungerar.

Idag finns det massor av information kring vad du bör tänka på rent generellt kring P2P-lån. Du kan även ta del av andras erfarenheter via diverse bloggar. Allt för att du inte ska behöva göra samma misstag som andra redan gjort.

Sedan gäller det att lite mer specifikt läsa på om den marknadsplats likt Lendify som du tänkt investera via. Ofta har dessa plattformar väldigt användarvänliga gränssnitt. Något som nästan är en självklarhet om du vill konkurrera på investerarområdet på internet idag. De allra flesta företagen på området väljer att lägga mycket pengar och resurser på just användarvänlighet, vilket givetvis är trevligt för oss som använder tjänsterna.

Avslutningsvis bör du alltså se över din investeringsprofil, din risk samt hur du kan komplettera med exempelvis P2P-utlåning för att sprida riskerna ytterligare. Sen gäller det som sagt att läsa på om de olika marknadsplatserna. Om hur riskerna ser ut och varför olika räntor ges för olika låntagare.

Innovation och teknikutveckling inom fintech-sektorn skapar ständigt nya och spännande investeringsmöjligheter. Men givetvis är långt ifrån alla bra och därmed bör du vara kritisk men nyfiken innan du ger dig in i en ny investering. Just riskerna för P2P är dock lätt att läsa på kring idag då formen funnits i ett par år nu.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *