Mina mål

Att ha tydliga nerskrivna mål är viktigt för att vi ska vara motiverade och effektivt kunna närma oss våra mål och drömmar. På den här sidan samlar jag därför mina mål för året samt redogör för tidigare års målsättning samt hur det gick.

2016

  • Erhållit minst 18 000 kr i utdelningar under året.
  • Nettosparat 150 000 kr under året.
  • Haft en genomsnittlig sparkvot på 65%.

2015

  • Portföljerna värda 450 000 kr vid årets slut. Ej uppnått
  • Erhållit minst 14 000 kr i utdelningar under året. Ej uppnått
  • Nettosparat 150 000 kr under året. Uppnått
  • Haft en genomsnittlig sparkvot på 50%.  Ej uppnått (43%)